CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI – UN ARHEOLOG ALĂTURI DE MUZEU

Revista „Cercetări istorice” – XLII – 2023