RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ

Revista „Cercetări istorice” – XLII – 2023

Cornelia-Magda LAZAROVICI, Scânteia-Dealul Bodești: figural plastic art and more, edited by Constantin-Emil Ursu, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2022, 353 p. (Adela KOVÁCS)

Mihai BĂRBULESCU, Istoria arheologiei în România, Editura Academiei Române, București, 2022, 490 p. (Vasilica MÎRZA)

Sorin IGNĂTESCU, Oameni și locuri: arheologia județului Baia (1914-1949), Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2022, 404 p. (Loredana SOLCAN)

Costin CLIT, Documente privind istoria Episcopiei de Huși, Lucrare apărută cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Editura Horeb, Huși, 2021, 1.128 p. (Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU)

Dan PRISĂCARU, Petre OTU, Marius IORGULESCU (coordonatori), România și Polonia în avanpostul securității europene. Tradiție și continuitate (1919-2022), Editura Militară, Centrul Tehnic Editorial al Armatei, București, 2023, 588 p. (Daniel LAZĂR)