Ting AN, Mădălin-Cornel VĂLEANU, Huan REN, Yanxiang FU, Luoya ZHU, THE YANGSHAO CULTURE IN CHINA. A SHORT REVIEW OF OVER 100 YEARS OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH (II)

Revista „Cercetări istorice” – XLII – 2023

Cultura Yangshao din China. Un scurt istoric a peste 100 de ani de cercetare arheologică (II)

(Rezumat)

Studiul propune prezentarea Culturii Yangshao și a principalelor rezultate obținute în cei 100 de ani de cercetare arheologică. Subiectul este unul de un interes particular, dat fiind mult discutatele similarități dintre artefactele acestei culturi preistorice a Chinei cu cele ale culturii Cucuteni-Tripolie din Europa.

Studiul se dorește a fi și un exemplu pentru a promova schimbul de cunoștințe științifice dintre China și Europa, avându-se în vedere tot mai numeroasele colaborări științifice pe această temă din ultimii ani, aspect care alimentează interesul în creștere pentru înțelegerea evoluției și difuziunii civilizațiilor antice. Articolul în ansamblu său (partea I și II) s-a concentrat asupra prezentării sintetice a Culturii Yangshao din China, cunoscută pentru ceramica sa pictată, uneori remarcabil de similară cu cea a Culturii Cucuteni.

Articolul oferă o prezentare a culturii Yangshao, acoperind aspectele relevante precum istoria descoperirilor (1), descrierea așezărilor (2), periodizare și cronologie (3), tehnologia ceramicii pictate (4), mormintele (5), descoperirile arheobotanice (6), dar și alte aspecte reprezentative.

Prin prezenta lucrare autorii și-au propus să inspire eforturi de cercetare în colaborare între comunitățile academice internaționale și să promoveze studii comparative ale civilizațiilor din Eurasia.