CORNELIA-MAGDA MANTU, CRONOLOGIA ABSOLUTĂ A CUL TURILOR NEOLITICE DIN ROMÂNIA ŞI RELAniLE CU LUMEA EGEO-ANATOLIANĂ

Revista „Cercetări istorice” – XVII/1 / 1998