EUGEN COMŞA, IMPORTANŢA CULTIVĂRII PLANTELOR ÎN EPOCA NEOLITICĂ PE TERITORIUL MUNTENIEI

Revista „Cercetări istorice” – XVII/1 / 1998