Gheorghe Cliveti, Problema deschiderii formale a Congresului de la Viena: Noi observaţii asupra desfășurării negocierilor diplomatice la cancelaria imperială a Austriei în septembrie-octombrie 1814

Revista „Cercetări istorice” – XXI-XXIII / 2002-2004