Mihai-Bogdan Atanasiu, Activitatea politică a marelui vistiernic Iordache Cantacuzino

Revista „Cercetări istorice” – XXI-XXIII / 2002-2004