Recenzii. Note de lectură

Revista „Cercetări istorice” – XXI-XXIII / 2002-2004