Sergiu Haimovici, Studiul materialului arheozoologic provenit din situl cucutenian, faza AB, de la Creţești – “la intersecţie” (j. Vaslui)

Revista „Cercetări istorice” – XXI-XXIII / 2002-2004