Sorin Iftimi, Pe urmele lui Daniil Philippidis (1755-1832)

Revista „Cercetări istorice” – XXI-XXIII / 2002-2004