Zamfira Pungă, Informaţii cu privire la proprietăţi ale familiei boierilor Palade din Moldova (sec. al XVII-lea –prima jumătate a sec. al XVIII-lea.)

Revista „Cercetări istorice” – XXI-XXIII / 2002-2004