Alexander RUBEL, MONUMENT ŞI AMINTIRE. DESPRE SEMIOTICA CULTURII PUBLICE A MEMORIEI PORNIND DE LA MONUMENTELE DIN IAŞI

Revista „Cercetări istorice” – XXIV-XXVI / 2005-2007