Gheorghe MACARIE, GIOVANNI SCHIAVONI – UN PICTOR ITALIAN LA ACADEMIA MIHĂILEANĂ DIN IAȘI

Revista „Cercetări istorice” – XXVII-XXIX / 2008-2010