Liviu BRĂTESCU, MONUMENTE PUBLICE. CONSTRUCȚII IDENTITARE ÎN ROMÂNIA MODERNĂ (1866-1918). STUDIU PRELIMINAR

Revista „Cercetări istorice” – XXVII-XXIX / 2008-2010