Paul NISTOR, IDENTITĂŢI NAŢIONALE ȘI CONFLICT IDEOLOGIC ÎN CARICATURILE ȘI GRAFICA RĂZBOIULUI RECE (1950-1955)

Revista „Cercetări istorice” – XXVII-XXIX / 2008-2010