Recenzii. Note de lectură

Revista „Cercetări istorice” – XXVII-XXIX / 2008-2010