Sorin IFTIMI, GIOVANNI SCHIAVONI ‒ PORTRETUL COPIILOR DIN FAMILIILE CALLIMACHI, ROSETTI ȘI CATARGI

Revista „Cercetări istorice” – XXVII-XXIX / 2008-2010