Julia BRAUNGART, THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA: PROPOSAL FOR A RELATIVE CHRONOLOGY

Revista „Cercetări istorice” – XXXIII / 2014

Abstract / Rezumat

Prin această lucrare se încearcă stabilirea unei cronologii pentru cultura ceramicii liniare cu capete de note muzicale (Notenkopfkeramik) în România cu ajutorul serierilor şi analizei corespondenţelor fragmentelor ceramice. Pe baza acestora se încearcă expunerea procesului de ocupare a teritoriilor. Cercetarea s-a bazat pe fragmentele descoperite în 22 de situri arheologice din estul României ce prezintă mai mult de două caracteristici semnificative. În privinţa caracteristicilor au fost considerate atât forma vaselor cât şi decorul, care a fost separat în funcţie de dispunere (pe buză şi  decorul principal). În funcţie de rezultatul analizei corespondenţelor, se pot crea grupuri diferite ce pot fi apoi legate de analogiile materialelor aparţinând culturii ceramicii liniare cu capete de note muzicale din Slovacia, Moravia, sudul Poloniei şi vestul Ucrainei. Astfel, a devenit evident faptul că numărul diferit de linii de pe partea superioară a vasului este motivul principal pentru care decorul se desparte şi se grupează în jurul axei, în timp ce motivele decorative principale par să nu aibă o relevanţă cronologică. Astfel, cultura ceramicii liniare cu note muzicale din România poate fi împărţită, pe baza decorului de pe buza vasului, în trei faze ce pot fi comparate cu schema cronologică locală pentru sud-vestul Slovaciei întocmită de către J. Pavúk.