Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER, THE FEUDAL CEREMONY OF COLOMEEA/KOŁOMYJA (SEPTEMBER 12th 1485). NOTES ON THE MOLDAVIAN HERALDRY AND VEXILLOLOGY DURING THE REIGN OF PRINCE STEPHEN THE GREAT

Revista „Cercetări istorice” – XXXIII / 2014

Abstract / Rezumat

Venind în completarea unui studiu mai vechi al lui Victor Eskenasy, contribuţia de faţă trece în revistă evoluţia relaţiilor moldo-polone, de la cele mai vechi menţiuni până în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, culminând cu actul omagial de la Colomeea (1485).

În continuare, este analizată semnificaţia simbolică a steagului Moldovei, alături de alte însemne asociate instituţiei Domniei. În baza izvoarelor de tip documentar şi iconografic, autorii au pus în evidenţă mai multe aspecte de ordin formal, referitoare la utilizarea steagului domnesc şi a steagurilor boiereşti, în cadrul ceremoniilor din 1415, 1436 şi 1485.