OBITUARIA, TRAIAN BIŢA, NOTĂ BIO-BIBLIOGRAFICĂ

Revista „Cercetări istorice” – XXXIV / 2015