Petru Caraman, OBSERVAŢII CRITICE, URMATE DE DISCUŢIA CÎTORVA PROBLEME ETNOGRAFICE ŞI ETNOLOGICE – CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA ARTEI POPULARE

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – II / 2002