Petru CARAMAN, VECHIUL CÂNTEC POPULAR UCRAINEAN DESPRE ŞTEFAN VOIEVOD ŞI PROBLEMELE LINGVISTICO-ETNOGRAFICE AFERENTE (Fragment)

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – IV / 2004