RECENZII, PREZENTĂRI, NOTE BIBLIOGRAFICE

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – IV / 2004