Ion H. CIUBOTARU, VATRA REGĂSITĂ (Deveniri)

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – X / 2010