Ion CHELCEA, CREDINŢE ŞI PRACTICI RELIGIOASE AGRICOLE

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XII / 2012