Natalia GOLANT, REPREZENTĂRI MITOLOGICE ALE ROMÂNILOR DIN OLTENIA (PE BAZA CERCETĂRILOR DE TEREN FECTUATE ÎN JUDEŢELE VÂLCEA, GORJ ŞI MEHEDINŢI)

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XIII / 2013