Constantin ERETESCU, BANCURILE POLITICE ÎN AMERICA ZILELOR NOASTRE

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XVII / 2017