Cosmina TIMOCE-MOCANU, UN EPISTOLAR INEDIT: ION MUŞLEA – OVIDIU BÂRLEA

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XVII / 2017

Keywords: Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, correspondence, folklore history.

Cuvinte-cheie: Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, corespondenţă, istoria folcloristicii.