Eugen D. NECULAU, VIAŢA RELIGIOASĂ PE JIJIA DE SUS

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XVII / 2017

Keywords: divinity, God, sky, devil, soul, death, after-life, heaven, hell, destiny, cult, worship, icon, feast days, church, fasting period, commemoration of the departed, clergy.

Cuvinte-cheie: divinitate, Dumnezeu, cer, diavol, suflet, moarte, viaţa de veci, rai, iad, destin, cult, închinare, icoană, sărbători, biserica, postul, pomenirea morţilor, cler.