PALATELE DOMNEŞTI DE LA FRUMOASA-IAŞI (SECOLUL AL XVIII-LEA)

Buletinul ”Ioan Neculce” al Muzeului de Istorie a Moldovei – XVI-XVIII / 2010-2012