Sorin Ulea, UN ENGOLPION MOLDOVENESC DE LA JUMĂTATEA VEACULUI AL XVII-LEA

Buletinul ”Ioan Neculce” al Muzeului de Istorie a Moldovei – XVI-XVIII / 2010-2012