Ion Cristea, Restaurarea unei tăvi de epocă de la Muzeul Unirii din Iași

Revista „Cercetări istorice” – XIV-XV / 1983-1984