ECATERINA NEGRUŢI, INFORMATII STATISTICE PRIVIND CASELE DE RUGĂCIUNI ŞI A ŞCOLILE EVREIEŞTI DIN MOLDOVA IN SEC. AL XIX-LEA

Revista „Cercetări istorice” – XVI / 1997