Revista „Cercetări istorice” – XVI / 1997

Revista „Cercetări istorice”