EUGEN DENIZE, VENEȚIA, ȚĂRILE ROMÂNE ȘI EXPANSIUNEA OTOMANĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVI-LEA (1504-1529)

Revista „Cercetări istorice” – XVI / 1997