SERGIU HAIMOVICI, OBSERVAȚIUNI CU PRIVIRE LA RESTURILE ANIMALIERE DESCOPERITE ÎN STAŢIUNEA CUCUTENIANĂ DIN FAZA A4 DE LA BĂLŢAŢI (JUD. IAŞI)

Revista „Cercetări istorice” – XVI / 1997