RODICA RADU, CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVITOARE LA SISTEMUL INSTITUŢIONALIZAT AL CULTURII ROMÂNEŞTI (1918-1940)

Revista „Cercetări istorice” – XVI / 1997