CORNELIU COJOCARIU, REFORMA ADMINISTRATIVĂ A LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT. CÂTEVA CONSIDERAȚII

Revista „Cercetări istorice” – XVI / 1997