VOICA MARIA PUŞCAŞU, ELENA GHERMAN, CERCETĂRILE ARHEOLOGICE EFECTUATE LA BISERICA „SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GA VRIV’ SAT STROIEŞTI, COM. TODIREŞTI, JUD. IAŞI

Revista „Cercetări istorice” – XVI / 1997