MIHAI RĂUSANU, LEGĂTURILE PATRIARHIEI DIN ALEXANDRIA CU ŢĂRILE ROMÂNE

Revista „Cercetări istorice” – XVI / 1997