LUCIAN NASTASĂ, OREST TAFRALI ŞI STUDIILE DE BIZANTINOLOGIE

Revista „Cercetări istorice” – XVI / 1997