NATALIA SIMION, IOAN SAIZU, MAREA UNIRE ŞI IMPERATIVUL ACCELERĂRII CIVILIZAŢIEI ECONOMICE

Revista „Cercetări istorice” – XVII/2 / 1998