Revista „Cercetări istorice” – XVII/2 / 1998

Revista „Cercetări istorice”