LAURENŢIU RĂDVAN, CONSIDERAŢII PRIVITOARE LA AUTONOMIA ŞI RAPORTURILE CU DOMNIA ALE PRINCIPALELOR ORAŞE-REŞEDINŢĂ DOMNEASCĂ DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ

Revista „Cercetări istorice” – XVII/2 / 1998