SORIN DAMEAN, PERSONALITATEA REGELUI FERDINAND 1 AL ROMÂNIEI

Revista „Cercetări istorice” – XVII/2 / 1998