SORIN IFTIMI, UN MODEL CULTURAL ORIENTAL: SOTIILE CIRCAZIENE ALE DOMNILOR ROMANI (SECOLELE XVI-XVII)

Revista „Cercetări istorice” – XVII/2 / 1998