ELENA CHIABURU, TEHNICĂ ŞI ORGANlZARE ÎN ATELIERUL TIPOGRAFlC D1N ŢARA MOLDOVEl PÎNĂ LA 1829

Revista „Cercetări istorice” – XVII/2 / 1998