Laurenţiu Rădvan, Moșiile orașelor din Ţara Românească în secolele XIV-XVI

Revista „Cercetări istorice” – XXI-XXIII / 2002-2004