Ion H. CIUBOTARU, CONSTANTIN ERETESCU OCTOGENAR

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei – XVII / 2017